อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวน พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวน พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมปล่อยขบวนรถปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดภูเก็ต

โดยในวันนี้ทีมปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ณ บริเวณโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อำเภอกะทู้ รวมถึงแพสยามนานาภัณฑ์ และแพซุนก้อง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน แม้ว่าในจังหวัดภูเก็ตจะยังมีผู้ติดเชื้อไม่มากนัก กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ราชการ ถนน โรงเรียน สถานศึกษา แหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยง ซึ่งก่อนนี้ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าไปคัดกรองผู้ใช้แรงงานบริเวณแพปลา และได้นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อเข้าไปบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากไปยังที่มีความเสี่ยงน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดย อบจ.ภูเก็ต พยายามบูรณาการร่วมกับทุกท้องถิ่นให้กระจายในหลายพื้นที่ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และถ้าไม่มีความจำเป็นก็พยายามให้อยู่บ้าน สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ในเบื้องต้นจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และหลังปีใหม่จะปรับแผนดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งต้องดูจากสถานการณ์ต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.