อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต และมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค -19 ในพื้นที่ภูเก็ต หลังจากได้มีการยืนยันการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดภูเก็ต 1 ราย เป็นชายวัย 40 ปี ซึ่งเดินทางไปร่วมงานพบปะสังสรรค์ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รวมถึงติดตามความคืบหน้า กรณีการกระจายเรือไปจอดที่ท่าเทียบเรือจังหวัดอื่นๆ ความก้าวหน้าสถานที่กักตัวของกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ รายงานผลการดำเนินงานใน Local Quarantine (ผู้เดินทางผ่านช่องทางเรือ) ผลการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจประเมินสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด Alternative Local Quarantine: ALQ และรายงานผลโรงแรม ALQ ที่ผ่านการประเมิน ผลการดำเนินงานคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแค้มป์/ชุมชนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง ควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด – 19 ในการนำเรือออกจากท่าเรือและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งพิจารณาการงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.