อบจ.ภูเก็ต ตรวจความเรียบร้อยสถานที่ รับ-ส่ง มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ตรวจความเรียบร้อยสถานที่ รับ-ส่ง มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และเตรียมความพร้อมของสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ทั้งในเขตอำเภอเมือง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงเขตอำเภอกะทู้ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา และเขตอำเภอถลาง ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดอบรม กปน. และให้ความสำคัญกับกระบวนการการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม ทั้งนี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกคนดีเข้าสภา เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากเดิม 370 หน่วย เป็น 496 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยมี อสม. ทำหน้าที่คัดครอง ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง และจะมีมาตรการเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัด สสจ. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.