ประชุมเตรียมความพร้อม นับคะแนน สมาชิกสภา นายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อม นับคะแนน สมาชิกสภา นายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมระบบนับคะแนนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้ง 3 อำเภอ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.