อบจ.ภูเก็ต ชวนประชาชน ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ชวนประชาชน ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต “20 ธันวาคม ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมร่วมขบวนคาราวานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน เพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่สำคัญแทนพวกเรา และดูแลทุกข์สุขของประชาชนในชุมชน พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ ประชาชนอยู่ดี กินดี การณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต “20 ธันวาคม ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ในวันนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงพลังสามัคคี ทำให้เกิดการตื่นตัวในการเลือกตั้ง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต จำนวนมาก และมีบัตรเสียน้อยที่สุด”

ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ กล่าวว่า “การณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และมีส่วนทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิจำนวนมาก มีบัตรเสียน้อยที่สุด ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต “20 ธันวาคม ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของประชาชน และเป็นการกระตุ้นกระแสให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 อีกทางหนึ่งด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.