อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียน สดุดีพระเกียรติคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียน สดุดีพระเกียรติคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

วันที่ 5 ธันวาคม ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งที่ผ่านมา วันนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ และล่าสุด เมื่อปี 2560 วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ยังถูกกำหนดให้เป็นวันชาติด้วย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย และพระสติปัญญา บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.