พิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9
ข่าว ภูเก็ต

พิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำหรับการจัดพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม จังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.