อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดงาน ตลาดนัดพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดงาน ตลาดนัดพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน “ตลาดนัดพาณิชย์” ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายธุริจ Moc Biz Club จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดงาน “ตลาดนัดพาณิชย์” ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ซึ่งมีแผนการจัดงาน ดังนี้ วันที่ 12-13 มกราคม 2564, 2-3 กุมภาพันธ์ 2564, 2-3 มีนาคม 2564, 7-8 เมษายน 2564, 5-6 พฤษภาคม 2564, 1-2 มิถุนายน 2564, 6-7 กรกฎาคม 2564 และ 3-4 สิงหาคม 2564 เวลาจำหน่ายสินค้า 07.30-11.30 น. ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนเต็นท์ ในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.