อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอเมืองภูเก็ต จัดการเลือกตั้ง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอเมืองภูเก็ต จัดการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชูชีพ บำรุง ประธานอนุกรรมการประจำอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต

ตามคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการประจำอำเภอเมืองภูเก็ต จึงได้จัดประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 มีหน่วยเลือกตั้งตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 496 หน่วย โดยในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 296 หน่วย ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต 75 หน่วย, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 18 หน่วย, เทศบาลตำบลรัษฎา 63 หน่วย, เทศบาลตำบลวิชิต 67 หน่วย, เทศบาลตำบลฉลอง 41 หน่วย, เทศบาลตำบลราไวย์ 22 หน่วย และเทศบาลตำบลกะรน 10 หน่วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.