อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบรายงานการหารือเรื่องการมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต สรุปแผนการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม 2563

พร้อมกันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นร่างประกาศหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ขอความเห็นชอบร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงขอความเห็นชอบร่างประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.