อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ การปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ตแห่งใหม่ การซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง รวมถึงความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต โดยแบ่งภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง การจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง การปิดบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.