กิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรมดาราภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทราบและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งประกอบกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปด้วยความสมานฉันท์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.