อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมแผนการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้แก่ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 496 หน่วยเลือกตั้ง โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. ทั้ง 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม 2563 การเตรียมการเรื่องบัตรเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการรายงานผลคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ โครงการศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โครงการจัดสร้างปะการังเทียม โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์ เป็นอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต แห่งใหม่ และโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.