ทูตสิงคโปร์ พบ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทูตสิงคโปร์ พบ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr.Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีจากสิงคโปร์มาใช้ประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ต เช่น การผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ระบบการขนส่งมวลชน การดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในยุคโควิด-19 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัน เนื่องจากสิงคโปร์และภูเก็ตมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.