อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่องการจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สรุปข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันและ Alternative Local State Quarantine (ALQ) ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 ไร่ รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โครงการสำรวจประชากรแฝง รวมถึงการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.