อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ซึ่งมีจำนวน 18 ราย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 14 ราย และประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 4 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.