อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ นร. ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ ผู้มีความประพฤติดี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ นร. ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ ผู้มีความประพฤติดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ด้านหน้าเสาธง โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” ได้แก่ เด็กหญิงวรัญญา อินตัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่พบกระเป๋าเงินตกหล่นบริเวณศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (อ๊ามสะพานหิน) และนำส่งคืนเจ้าของ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ ด.ช.ชนะสิทธิ์ เปลี่ยนผลัด ผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสุนทรี เกิดสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.