เปิดสมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้าย สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต เพิ่ม 1 ราย
ข่าว ภูเก็ต

เปิดสมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้าย สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต เพิ่ม 1 ราย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดเป็นศูนย์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันสุดท้าย ปรากฏว่า ในวันนี้ มีผู้เดินทางมาสมัครนายก อบจ.ภูเก็ต 1 ราย คือ นายปัญญา ไกรทัศน์ ได้เลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 5 และมีผู้มาสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 2 ราย ได้แก่ อำเภอเมือง เขต 2 และเขต 9 ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครมีความคึกคักเล็กน้อย

สำหรับการเปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ
หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ
หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์
หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร
หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์

ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 24 เขต มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 77 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมือง เขต 1-15 จำนวน 47 ราย อำเภอถลาง เขต 1-6 จำนวน 20 ราย และอำเภอกะทู้ เขต 1-3 จำนวน 10 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.