รับสมัครนายก อบจ.ภูเก็ต วันที่ 4 สมัครเพิ่ม 1 ราย – ทรงศักดิ์ สวนอักษร
ข่าว ภูเก็ต

รับสมัครนายก อบจ.ภูเก็ต วันที่ 4 สมัครเพิ่ม 1 ราย – ทรงศักดิ์ สวนอักษร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดเป็นศูนย์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่า ในวันที่ 4 มีผู้มาสมัครเพิ่มอีก 1 ราย คือ นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ผู้สมัครอิสระ ในนามภูเก็ตปุ้นเต่ ที่เดินทางมาสมัครเพียงคนเดียว ในเวลา 09.45 น. ซึ่งได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 4

สำหรับผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ในขณะนี้ มี 4 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต และหมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ผู้สมัครอิสระ ในนามภูเก็ตปุ้นเต่ ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต มีผู้สมัครรวม 75 ราย ทั้งนี้ ยังมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.