เปิดสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 3 สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพิ่มอีก 2 ราย
ข่าว ภูเก็ต

เปิดสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 3 สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพิ่มอีก 2 ราย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่ 3 มีผู้มาสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในช่วงบ่าย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย อำเภอถลาง เขต 5 และเขต 6 ส่วนตำแหน่งนายก อบจ.ภูเก็ต ยังไม่มีผู้สมัครเพิ่ม

สำหรับผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ในขณะนี้ มี 3 ราย ได้แก่ เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ และเบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 75 ราย ทั้งนี้ ยังมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำงานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สมัครรับเลือกตั้งได้ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30-16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.