เปิดสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพิ่มอีก 4 ราย
ข่าว ภูเก็ต

เปิดสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพิ่มอีก 4 ราย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่ 2 มีผู้มาสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอกะทู้ 1 ราย และอำเภอถลาง 2 ราย ส่วนตำแหน่งนายก อบจ.ภูเก็ต ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม โดยบรรยากาศการรับสมัครไม่คึกคักเท่าวันแรก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 โดยวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร มีทีมผู้มาสมัคร 3 ทีม และ 1 กลุ่มอิสระ โดยมีผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต 3 ราย ประกอบด้วย

เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา
เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้
เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต

ส่วนวันนี้ในตำแหน่งนายก อบจ.ภูเก็ต ยังไม่มีผู้มาสมัครเพิ่มเติม ในส่วนของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต วันแรกมีผู้มาสมัครทั้งหมด 69 ราย ประกอบด้วย ทีมคนบ้านเรา 22 ราย ทีมภูเก็ตหยัดได้ 24 ราย ทีมคณะก้าวหน้าภูเก็ต 18 ราย และผู้สมัครอิสระ 5 ราย รวมจำนวนผู้สมัคร 69 ราย และวันนี้มีผู้สนใจมาสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย จากทีมคนบ้านเรา 1 ราย คณะก้าวหน้าภูเก็ต 1 ราย และผู้สมัครอิสระ 2 ราย รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 73 ราย

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้ง ยังคงมีต่อไปอีก 3 วัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจในตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ที่มีคุณสมบัติพร้อม มีจิตอาสาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำงานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต มาสมัครได้ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.