เปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก
ข่าว ภูเก็ต

เปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้มาสมัครนายก อบจ.ภูเก็ต 3 ทีม ประกอบด้วย “คนบ้านเรา” นำโดย นายจิรายุส ทรงยศ “ภูเก็ตหยัดได้” นำโดย นายเรวัต อารีรอบ และ “คณะก้าวหน้าภูเก็ต” นำโดย นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ พร้อมด้วย ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 24 เขต โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต มีผู้ที่เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 3 ทีม โดยทีมแรก ได้แก่ คนบ้านเรา ตามด้วยทีมภูเก็ตหยัดได้ และทีมคณะก้าวหน้าภูเก็ต พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ซึ่งในส่วนการรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต บางเขต มีผู้สมัครอิสระที่เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลาด้วยบางส่วน
จากนั้นเมื่อถึงเวลา 08.30 น. ผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 3 ทีม ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการรับสมัคร จากนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้มีการตกลงเรื่องหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยนายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต ยอมรับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 3 ส่วนนายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา และนายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ ตกลงที่จะจับหมายเลข ปรากฏว่า นายจิรายุส จับได้หมายเลข 1 และ นายเรวัต จับได้หมายเลข 2 ส่วนของผู้สมัครสมาชิก อบจ.ภูเก็ต โดยส่วนใหญ่จะใช้หมายเลขเดียวกับผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต ยกเว้นบางเขตที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงต้องใช้วิธีการจับสลากหมายเลข ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “การรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในวันแรก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัคร กองเชียร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจจะลงรับสมัครในนามบุคคล หรือทีม สามารถมาสมัครได้ที่ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

สำหรับความพร้อมของการจัดการเลือกตั้ง ตอนนี้ได้เตรียมหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้งหมด 493 หน่วย รวมถึงบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้นมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตามกระบวนการขั้นตอน ส่วนบุคลากร และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ก็น่าจะพร้อม ณ วันเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.