ผู้สนใจสมัครรับเลือกเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ผู้สนใจสมัครรับเลือกเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. รวมถึงผู้สนใจสมัครรับเลือกเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงคุณสมบัติของผู้สมัคร การสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน กกต.จังหวัดภูเก็ต

จากนั้น เวลา 13.30 น. อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนของบุคลากรในสังกัด บริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้การสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.