ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ในการรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในด้านแผนการดำเนินงาน พร้อมจัดแผนผังสถานที่การรับสมัคร ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต โดยให้ยึดมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.