อบจ.ภูเก็ต เตรียมพร้อม รับสมัคร สมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมพร้อม รับสมัคร สมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ในการรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายลงเวลามาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต, ฝ่ายจับสลากสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต, ฝ่ายรับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย อำเภอเมือง จำนวน 15 เขต อำเภอถลาง จำนวน 6 เขต อำเภอกะทู้ จำนวน 3 เขต, ฝ่ายรับเงินสมัคร, ฝ่ายออกใบรับใบสมัครเลือกตั้ง, ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายสื่อสาร, ฝ่ายบริการ, ฝ่ายจัดสถานที่, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสงบเรียบร้อย, ฝ่ายจราจร และฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมวางแผนการรับสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.