อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2563

จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพอันสวยงามแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต โดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานถึง 195 ปี ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับภูเก็ตตลอดไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้สนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับปีนี้ งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นขึ้นวันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 566,000 บาท ในการประกอบพิธีส่งเก๊ง หรือการสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 ของงานประเพณีถือศีลกินผัก ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงพิธีกรรม รวมถึงข้อควรปฏิบัติและพิธีบูชาสำหรับผู้ถือศีลกินผัก

ประเพณีถือศีลกินผัก หรือ “เจี๊ยะฉ่าย” เริ่มต้นพิธีครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ เมื่อปี พ.ศ.2368 มีที่มาจากเหตุการณ์ที่ชาวคณะงิ้วล้มป่วยลง คณะงิ้วจึงได้ประกอบพิธีกินผักขึ้นเพื่อบวงสรวงเทพเจ้า “กิ้วอ๋องไต่เต่” และ “ยกฮ๋องซงเต” ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บหายไปหมดสิ้น จากนั้นมาชาวกะทู้ที่เกิดความศรัทธาสูงสุด จึงประกอบพิธีกินผักขึ้น 9 วัน 9 คืน มาเป็นประจำทุกปี จนถึงทุกวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)

สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 มีพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) การจำหน่ายอาหารเจ พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) และพิธีไหว้เทวดา โดยทุกคนที่เข้าร่วมพิธี จะต้องงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมทั้งน้ำนมและน้ำมันที่มาจากสัตว์ งดบริโภคผักที่มีกลิ่นแรงทุกชนิด แต่งกายชุดขาว ถือศีลปฏิบัติธรรมชำระร่างกาย และจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.