อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และการดูแลรักษาความสะอาด (Big Cleaning) เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 หรือที่เห็นสมควร โดยให้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า หรือโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 หรือพื้นที่ที่เห็นสมควร เช่น บริเวณหน่วยงาน โรงเรียน ศาสนสถาน ป่าชุมชน ป่าในเมือง เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.