วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข่าว ภูเก็ต

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ได้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ทางสาธารณสุขในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ มาโดยตลอด เช่น ทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียม มูลนิธิแพทย์อาสา ในสมเด็จพระบรมราชชนนี หรือที่เรียกกันว่า พอ.สว. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะแก่ปวงชนชาวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.