ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่วนราชการต่างๆ ที่จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ณ จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเรื่องที่กระทรวงการคลังเห็นชอบโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และมาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมกันนี้ ที่ประประชุมได้พิจารณาเรื่องการเตรียมข้อเสนอโครงการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ข้อเสนอของภาครัฐ ภาคเอกชน และการเตรียมข้อเสนอ มาตรการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.