ประชุม จัด วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม จัด วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 รัฐบาลเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และจัดนิทรรศการ ณ สถานที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือตามที่เห็นสมควรเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ พร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.