อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2560 โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอน วันที่ 10-12 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูเก็ตเมโทรโพล การจัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น วันที่ 22-23 เมษายน 2560 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 500 คน การเตรียมความพร้อมโครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 โดยได้กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.