อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในเบื้องต้น ตั้งแต่การวางแผนและบริหารงานการจัดการเลือกตั้ง การเตรียมบุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.