คลินิกชุมชนหน้าเล ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก กับ รพ.อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

คลินิกชุมชนหน้าเล ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก กับ รพ.อบจ.ภูเก็ต

คลินิกชุมชนหน้าเล หนึ่งในกิจกรรมของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวว่า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา สำหรับประชากรในหมู่ที่ 4 เป็นชุมชนชาวไทยใหม่ ประกอบอาชีพประมงและรับจ้าง ซึ่งในอดีตประชาชนไม่ค่อยเล็งเห็นความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงทำให้การเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของผู้ป่วยในชุมชนขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ทำให้การเดินทางมารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลไม่สะดวก เมื่อทางโรงพยาบาลได้ลงมาดูพื้นที่ พบว่าคนไข้ในหมู่บ้านเป็นโรคเรื้อรัง ในกลุ่มไขมัน ความดันโลหิต และเบาหวานจำนวนมาก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมคลินิกชุมชนหน้าเล มีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคม นักกายภาพบำบัด เภสัชกร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกหน่วยให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาโรค และให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ประชาชน โดยเน้นเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

“โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลินิกหน้าเลเดือนละ 1 ครั้ง เหมือนลงมาเปิดโรงพยาบาลเล็กๆ ที่นี่ 1 วัน โดยคนไข้สามารถมาตรวจสุขภาพ หรือปรึกษาโรคทั่วไปได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังเท่านั้น ในส่วนของกลุ่มคนไข้ที่ติดเตียง หรือไม่สะดวกมาที่คลินิคหน้าเลได้ เราก็จะเข้าติดตามเยี่ยมบ้าน ให้บริการผู้ป่วยถึงที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. ทำหน้าที่ประสานงาน หรือนัดคนไข้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ด้าน นางสาวแมะสั้น ประโมงกิจ อายุ 63 ปี หนึ่งในผู้มาใช้บริการคลินิกชุมชนหน้าเล กล่าวว่า ปกติได้มาพบคุณหมอตามนัดทุกเดือน ณ คลินิกชุมชนหน้าเล ซึ่งการที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มาตรวจบริการ และนำยามาให้คนไข้ถึงที่ ถือว่าได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะตนไม่มีรถส่วนตัว การเดินทางไปโรงพยาบาลจึงค่อนข้างลำบาก อีกทั้งคุณหมอ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ อสม. ทุกคน คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี จึงทำให้รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มารับบริการ

ขณะที่ นางเสารีย์ ศรีนวล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลรัษฎา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนในชุมชนร่วมกับทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การดูแลคนในชุมชนอย่างเป็นกันเอง ดังนั้น จึงอยากให้มีกิจกรรมคลินิกหน้าเลตลอดไป เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เหมาะสมกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้อย่างยิ่ง

การลงพื้นที่คลินิกชุมชนหน้าเลในแต่ละครั้ง ถือว่าได้การตอบรับและความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีพี่น้องชาวไทยใหม่จำนวน 46 คน ได้มารับบริการ มีทั้งผู้ประกอบอาชีพประมง รับจ้าง และผู้สูงอายุ ซึ่งทางแผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีแนวทางจัดกิจกรรม “คลินิกชุมชนหน้าเล ” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนสามารถดูแลตนเองและมีคุณภาพชีวิตได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.