อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และนางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.