อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนื้ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโครงการ Phuket Care จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต 1 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 4 ราย สำหรับจำนวนและสถานะผู้ป่วย โครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นั้น มีผู้ป่วยคงเหลือปัจจุบัน จำนวน 479 ราย ประกอบด้วย อำเภอกะทู้ 37 ราย อำเภอถลาง 149 ราย และอำเภอเมือง จำนวน 293 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.