อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ และนายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจุฑาพร ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของอ๊าม (ศาลเจ้า) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การควบคุมการใช้ประทัด การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า การรักษาความสะอาดตามท้องถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยใช้หลักการ New Normal ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 ของงานประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.