อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดิน ประจำจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดิน ประจำจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ การสำรวจและประเมินราคาที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 10 มาตรา 36 และมาตรา 92 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนวทางเยียวยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และแนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.