อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายเศกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองภูเก็ต ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการจัดงาน Phuket Tastival Seafood & Gastronomy รายงานผลความก้าวหน้า “การกำกับดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.