อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผน อบจ. และนายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกรมพลศึกษา สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา แบ่งช่วงระยะเวลาจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม บาสเกตบอล เปตอง เทนนิส เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ วู๊ดบอล และระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 จัดการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา มีจำนวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.