อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งนำโดย นายวิชัย กุหลาบวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา และแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 200 คน ร่วมศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตามกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.