อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร ผู้อบรมด้านการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร ผู้อบรมด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “เทคนิคการสร้างงาน พัฒนาคน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เอทู พูล รีสอร์ท ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “เป็นที่น่าชื่นชมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการบริการที่ดี ซึ่งเป็นจุดขายที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในตลาดท่องเที่ยวโลก ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ ดังนั้น พนักงานด้านการบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการบริการที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมืออาชีพ อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเกิดแรงจูงใจในการเดินทางกลับมายังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.