ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรหายาก
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรหายาก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบจ.ปลูกพืชสมุนไพรหายาก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู นักเรียน และเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรหายาก จำนวน 160 ต้น

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืชสมุนไพร สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรของชุมชนในท้องถิ่นไว้ใช้ประโยชน์ด้านการรักษาโรค เพื่อการศึกษา เรียนรู้ อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธุกรรมพืชสมุนไพรหายาก และเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า “สมุนไพรในท้องถิ่นของเรามีมากมายนับพันชนิด แต่เรารู้จักพืชสมุนไพรกันน้อยมาก อีกทั้งพืชสมุนไพรบางชนิดก็มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคและมีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรลดน้อยลง ซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น บางครั้งไม่ทราบเลยว่าต้นไม้ที่ปลูกบริเวณบ้าน อาจเป็นพืชที่สามารถนำมารักษาโรคได้

สมุนไพรสามารถช่วยรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้หลายอย่าง แต่ปัจจุบันสมุนไพรหายากขึ้นทุกที เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย สมุนไพรมีคุณประโยชน์มากมาย เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์สมุนไพร ปลูกและกระจายพันธุ์ให้มาก และสนับสนุนให้มีการผลิตยาสมุนไพรให้มีรูปแบบที่รับประทานได้ง่าย เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรหายากตลอดไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.