อบจ.ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทางน้ำ ครบกักตัว 14 วัน กลับภูมิลำเนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทางน้ำ ครบกักตัว 14 วัน กลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และทีมงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ (ทางน้ำ) โดยเรือ THOR MAXIMUS จำนวน 20 คน ซึ่งเข้ารับการกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) โรงแรมรีเซนต้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 เพื่อส่งตัวกลับจังหวัดภูมิลำเนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายภารกิจเพื่อจัดการในบริเวณสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในด้านการจัดการและธุรการ จัดหาสถานที่กักตัวและค่าเช่า การนำส่งผู้กักตัวไปยังสถานที่กักตัว การลงทะเบียนผู้กักตัว การสื่อสารและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ และการสนับสนุนองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของผู้กักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.