อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟยามเช้าสัญจร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟยามเช้าสัญจร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. ร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

การประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ในครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาหารือข้อราชการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงาน และการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ได้มีพิธีส่งมอบป้ายสัญลักษณ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.