อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนภาคส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทนี้จะนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กที่ยากจนขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ ในวันหน้า หากเด็กทุกคนได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กยากจนที่ขาดแคลน ก็จะเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ พลังความสามัคคี ที่ประจักษ์ในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเด็กของจังหวัดภูเก็ต จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.