ศูนย์ช่วยเหลือ อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติร่วมระบบแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559
ข่าว ภูเก็ต

ศูนย์ช่วยเหลือ อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติร่วมระบบแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อความต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัด และของประเทศไทย

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อบจ.ภูเก็ต มีศูนย์วิทยุฯ และนามเรียกขานว่า “ไข่มุก” มีรถตรวจการณ์จำนวน 4 คัน เรือตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน และมีอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือฯ นามเรียกขานว่า “เฟื่องฟ้า” คอยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ จำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์ จำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 25 คน ทำหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่น เช่น มูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยมี นายวิทยา ตัณฑวณิช ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ฯ นั้น ได้แยกเป็นพื้นที่ทางบก ประกอบด้วย โซน A1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก จากห้าแยกถึงหน้าวัดฉลอง โซน A2 ถนนวิเศษ จากห้าแยกถึงจุดชมวิวสามอ่าว (แหลมพรหมเทพ,หาดในหาน) โซน A3 ถนนปฏัก จากห้าแยกถึงหน้าโรงเรียนบ้านกะตะ โซน A4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก จากห้าแยกถึงหมู่บ้านคันทรีโฮม ส่วนพื้นที่ทางทะเล ฝั่งตะวันออก ถึงบริเวณหินมุสัง ฝั่งตะวันออก ถึงหาดป่าตอง และทิศใต้ ถึงเกาะราชาน้อย

สำหรับสถิติการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน มีจำนวนเหตุการณ์ทั้งสิ้น 1,120 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ทางบก 1,107 เหตุการณ์ ทางทะเล 12 เหตุการณ์ จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 847 คน และจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน 342 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.