อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “เทคนิคการสร้างงาน พัฒนาคน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เอทู พูล รีสอร์ท ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ส่วนหนึ่ง ซึ่งนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เป็นหัวหน้างานระดับต้น/ผู้ช่วยหัวหน้างาน ในสถานบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยว ทักษะการบริการ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ดีสำหรับหัวหน้างานด้านการบริการ ในการให้การบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ดีในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตเกิดความประทับใจในการบริการ และสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.