อบจ.ภูเก็ต ประชุม การจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม การจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ได้เลื่อนการจัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลางวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนนั้น โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงได้มีการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดงานแสดง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรฯ ในปี 2563 ส่วนในปี 2564 จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.