อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเศกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รวมถึงติดตามผลการดำเนินการเรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าภูเก็ต ตลอดจนรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.