อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเศกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รวมถึงติดตามผลการดำเนินการเรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าภูเก็ต ตลอดจนรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านสังคม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.