อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ (ลานจอดรถ) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว และนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย และนายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เทพกระษัตรี แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และ อบต.เทพกระษัตรี จัดขึ้น ณ บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ (ลานจอดรถ) เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาของ อบจ.ภูเก็ต อบต.เทพกระษัตรี และส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนประมาณ 52 หน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.